AI (Yapay Zeka), Üretimi Dönüştürüyor!

Üretim endüstrisi için yapay zeka; daha yüksek verim, daha iyi ürün kalitesi, daha az atık ve daha fazlasının anahtarlarından biridir.

Planlanmamış aksama sürelerindeki önemli kesintilerden, daha iyi tasarlanmış ürünlere kadar üreticiler verimliliği, ürün kalitesini ve çalışanların güvenliğini artırmak için verilere AI ile çalışan analitik uygulamaları uygulamaktadır.

AI (Yapay Zeka) Nedir?

AI (Yapay Zeka) tipik olarak insan zekasını gerektiren görevleri gerçekleştirebilecek akıllı makineler oluşturmakla ilgilenen geniş kapsamlı bir bilgisayar bilimi dalıdır. AI, birden fazla yaklaşıma sahip disiplinler arası bir bilimdir.

AI (yapay zeka), normalde insan zekası gerektiren işleri yapabilen bir bilgisayar sistemleri teorisi ve gelişimidir. Konuşma, tanıma, karar verme, görsel algı yapay zekanın sahip olabileceği insan zekasının özellikleridir.

AI teknolojisi; işgücü maliyetlerini düşürmek, ürün kusurlarını azaltmak, planlanmamış aksama sürelerini kısaltmak, geçiş sürelerini iyileştirmek ve üretim hızını artırmak için kullanılıyor.

Üretim Endüstrisi’nde AI…

İnsan zekasını ve duyusunu temsil eden yapay zeka alanındaki heyecan verici gelişmeler, endüstriyel süreçleri de büyük bir dönüşüme hazırlıyor.

Günümüzün küresel pazarlarında büyümek için üreticilerin; emir zinciri, malzeme ve sipariş yönetiminden mühendislik tasarımına, imalat mühendisliğine, atölye operasyonlarına, sipariş karşılama, lojistik ve hizmetlere kadar her şeyi kendi emirleri altında optimize etmeleri gerekir.

Bu hedefleri göz önünde bulundurarak üreticiler, ürünlerini, akıllı fabrikaları ve tedarik zincirlerini yeni yollarla birbirine bağlayan teknolojilerle dünyalarını yeniden yaratıyorlar. Bu dönüşüm kısmen büyük miktarlarda veri ve üretim ortamında yapay zekanın kullanımı ile besleniyor.

Birçok sektörde olduğu gibi büyük veriler şimdi üreticiler için AI ile el ele gidiyor. Modern üreticiler, üretimin her aşamasında veri üretiyorlar ve şimdi bunların hepsini kullanmak için AI'ya ihtiyaçları var. Üretim sektöründeki AI pazarının, yılda yaklaşık %50 oranında artacağı ve 2025 yılında 17,2 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Yapay zeka teknolojisi ile birlikte yükselen Nesnelerin İnterneti, Derin Öğrenme, Makine Öğrenimi, Büyük Veri gibi teknolojilerle beraber artan (oluşan da diyebiliriz) veri havuzları çok daha iyi bir şekilde analiz edilebiliyor. Bu şekilde analiz edilen veriler iş, eğlence ve sağlık ekosistemlerinin hedef kitle ve müşterilerine “güdümlü” bir şekilde ulaşılmasına olanak tanıyor.

AI Teknolojisi’nin Büyümesini Kısıtlayan Faktörler

Üretimde AI kullanmanın muazzam kapsamları ve yararları olsa da uygulanmasında kilit zorluklar vardır:

Günümüzün robotları, yalnızca insan meslektaşlarına göre daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda mikroskobik olarak hassas montaj gibi tamamen insan yeteneklerinin ötesinde görevler de gerçekleştiriyor. Ancak bu robotların çoğu göründükleri kadar zeki değil… Yani sınırlı sayıda görev yapmak için programlanmışlar. Birçok robot, insanlara yakın bir mesafede güvenle çalışamaz ve insan mesai arkadaşlarına zarar vermeyecek şekilde yapılandırılmaları gerekir.

Büyük veri, endüstriyel IoT ve otomasyonun evrimi biçiminde mevcut olan giderek daha büyük ve karmaşık veri seti bu pazarın ana itici güçleridir. Bilgi işlem gücünü artırmak, donanım maliyetini azaltmak ve risk sermayesini artırmak bu pazarın büyümesini destekleyen diğer faktörlerdir. Bununla birlikte, üreticiler arasında AI tabanlı teknolojileri benimseme konusundaki isteksizlik ve küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında farkındalık eksikliği, AI'nın üretim pazarındaki büyümesini kısıtlayan başlıca etkenler arasındadır.

Bunların dışında diğer faktörler:

Bilişsel projeleri mevcut süreç ve sistemlerle bütünleştirmenin zorluğu,

Siber güvenlik ve veri gizliliği endişeleri,

Beceri ve yetenek yetersizliği,

Sistemin bütçesi,

Tanımlanmış bir iş modeli olmaması.

AI Tabanlı Stratejiler

Son on yılda AI (yapay zeka) ve robotik alanlarında yüksek bir gelişme görüldü. Daha fazla veri, daha iyi bilgi işlem ve güçlü algoritmik yeniliklerin yükselişi, bu teknolojileri bilim kurgu hayal gücünün dünyasından hayatımızın önüne ve merkezine getirdi ve yaşadığımız dünyayı çoktan değiştirdi.

AI’nin 2035 yılına kadar yıllık ekonomik büyüme oranlarını ikiye katlayabileceği ve işlerin yapılma şeklini temelden değiştirerek işgücü verimliliğini yüzde 40'a kadar artırabileceği düşünülüyor. Araştırmalar, şirketlerin küresel olarak AI uygulamalarında önemli bir fırsata sahip olduğunu ve büyüme, karlılık ve sürdürülebilirlik için yeni iş olanakları yarattığını gösteriyor.

Emek yoğun sektörlerde; AI'nın insan işgücünü artıracağı, insanların daha üretken olmalarını sağladığı ve neredeyse yüzde 60'lık bir kar artışına yol açtığı görülüyor. Üretim gibi sermaye yoğun sektörlerde, AI ile çalışan makineler hatalı makineleri ve boşta ekipmanları ortadan kaldırarak sürekli geri dönüş oranlarını artıracak ve 2035 yılına kadar yüzde 40'lık eşit oranda kar artışı sağlayacak.

İş dünyası liderleri, inovasyon, büyüme ve karlılığı artırmak için AI tabanlı stratejiler geliştirmelidir; ancak, AI'nın sunduğu tüm fırsatı gerçekleştirmek için insan merkezli bir yaklaşım da benimsemeleri gerekir. AI, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmaktan çok uzak, insanı merkeze koyması, makinelerin yeteneklerini uygulayarak işgücünü artırması, böylece insanların daha yüksek değerli analizlere, karar verme süreçleri ve inovasyona odaklanmalarını sağlamaktadır.

AI giderek daha yaygın hale gelip günlük hayatımıza dokunduğunda işletmelerin AI sistemlerinin sorumluluklarını yükseltmeleri gerekecek. Yani; AI sistemlerinden etik ve şeffaf davranışı sağlamak ve bu sistemlere güven yaratmak, bu çözümleri inşa eden ve dağıtan işletmeler için kritik öneme sahip olacak.

Teknoloji çığır açan bir hızla hareket ediyor ve işletmeler işletme operasyonlarını yenilemek, inovasyonu teşvik etmek ve müşteri deneyimini geliştirmek için akıllı otomasyondan faydalandıkları için dünya hızla değişiyor. AI yeni fırsatlar sunuyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde hemen hemen her endüstri AI tarafından etkilenecek ve dönüştürülecek. 2035 yılına kadar 16 sektörde ekonomik büyümeyi ortalama % 1,7 artıracağı tahmin ediliyor.

Üretimde En İyi AI Kullanım Alanları

Tahmini bakım: Üretim sanayisinde makinenin arızasını öngörmek ve önlemek için IoT verileriyle birlikte AI sistemleri kullanılıyor. Amaç, aksaklığı en aza indirgemek, sorunları öngörmek, önlemek ve hızla çözmek için tahmini (öngörücü) bakım kullanmak. Tahmini bakım, varlık verimliliğini yüzde 20'ye kadar artırabilir ve bakım maliyetlerini yüzde 10'a kadar azaltabilir.

Verim artışı: Üreticiler artık hatalı ürünlerden kaynaklanan hurda oranlarını azaltmak ve üretim sürecine giren malzemelerden daha fazla değer elde etmek için AI sistemlerini kullanıyor. Üretim proseslerinde veya ürün tasarımlarında yapılan değişikliklerle önlenebilecek verim kayıplarının nedenlerini belirlemek AI sistemleri kullanılarak mümkün oluyor.

Yüksek Kalite: Bugün ürünün piyasaya sürülmesi için çok kısalan zaman süreleri ve ürünlerin karmaşıklığındaki yükseliş nedeniyle üretim şirketleri, yüksek kalite seviyelerini korumayı ve kalite düzenlemelerine ve standartlarına uymayı giderek daha zor buluyor. Diğer taraftan, müşteriler hatasız ürünler bekliyor. Üreticiler, yüksek kusur oranlarının ve geri kazanımların bir şirkete ve markasına yapabileceği zararı anladı ve ürünlerinin kalitelerini yükseltmeye yöneliyor.

AI, yeni kalite test prosedürlerine imkan sağlıyor. Örneğin, üreticiler artık ürünlerin görsel muayenesini ve hata tespitini otomatikleştirmek ve kusurlu ürünlerin üretim hattından otomatik atılmasını tetiklemek için makine öğrenmesi ve gelişmiş görüntü tanıma sistemlerini kullanıyor. Bu yetenekler önemli tasarruflar sağlıyor. AI güdümlü kalite testinin, insan denetimine dayanan işlemlerle karşılaştırıldığında verimliliği yüzde 50'ye kadar artırabileceğini ve hata tespit oranlarını yüzde 90'a kadar artırabileceğini tahmin ediliyor.

Tedarik zinciri yönetimi: Birçok üretici binlerce farklı bileşen ve uzmanlık alanı içeren karmaşık tedarik zincirine sahip… Herhangi bir gecikme, arıza veya hata, ürün montaj noktasını kapatabilir. AI bu noktada yardımcı oluyor. AI ile üreticiler her üretim birimi arasındaki karmaşık etkileşimleri daha iyi tahmin edebiliyor ve parça, işçilik, alet ve tamir taleplerini otomatik hale getiriyor. AI'nın gelişmiş tedarik zinciri yönetiminin, şirketlerin stok yenilemeyi optimize etmek için tahmin hatalarını yüzde 20 ila 50 oranında azaltmalarına yardımcı olabileceği düşünülüyor. Daha da iyisi, AI, üreticilerin stokların tükenmesi nedeniyle satışlarını yüzde 65'e kadar azaltmalarına ve bazı ortamlarda stokları yüzde 20 ila 50'ye kadar azaltmalarına yardımcı olabiliyor.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) : Ar-Ge alanında, AI sistemleri, bir ürün için en iyi malzemeleri seçebilir, başarısızlığa yatkın olabilecek tasarımları ve daha fazlasını belirleyebilir. Örneğin, AI ile tasarımcılar bir sorunu hedefler ve tanımlar ve daha sonra geleneksel insan yaklaşımlarından tamamen farklı olabilecek düzinelerce veya hatta yüzlerce farklı çözüm bulabilir. Ar-Ge maliyetlerinde yüzde 10-15 oranında azalma olabilir.

Ticari destek işlevleri: AI, üreticilere BT, insan kaynakları ve finans operasyonları gibi emek yoğun destek fonksiyonlarının kilit yönlerini otomatikleştirme konusunda yardımcı olabilir. Örneğin, AI ve robotik süreç otomasyonu (RPA), sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve BT yardım desteğine yapılan çağrılara verilen yanıtlar gibi rutin işlevleri otomatikleştirmek için birlikte çalışabilir. Bu destek, hem proses kalitesi hem de verimlilikte iyileştirmeler sağlar.

Artırılmış Güvenlik: AI, riskli faaliyetleri otomatikleştirerek güvenliği artırmaya yardımcı olur. Robotlar, mevcut sistemler tarafından yapılmayan hassas bir seviyede veri toplarken, izlerken, iletirken ve analiz ederken, kazan, fırın, tehlikeli madde, kaynak, döküm, vb. gibi güvenli olmayan ortamlarda dolaşabilir / çalışabilir. Bir imalathanede parçaları bulma, toplama ve taşıma gibi görevlerini yerine getirirken, insanları ve yollardaki engelleri algılama ve bunlardan kaçınma yeteneklerine de sahiptirler. Emek yoğun ortamlarda üretim verimliliğini artırması ve belirli işler için üretkenliği yüzde 20'ye çıkarması beklenir. Avantaj, sadece maliyet azaltmadan daha fazlasıdır. Asıl avantaj, verimlilik üzerinde doğrudan etkisi olan daha güvenli bir çalışma ortamıdır.

Envanter yönetimi: Tedarik zincirlerinin çoğu, küreselleşmenin modern zorlukları, değişken talep ve gittikçe farklılaşan, kişiselleştirilmiş ve karmaşık ürünlerle mücadele ediyor. Stokları kontrol altında tutarken müşteri hizmet seviyelerini dengelemek zor… Varsayımlar, yaklaşımlar ve tek bedene uyan her şey mantığı, etkin stok yönetimi konusunda yetersiz kalıyor, stokların tükenmesine, müşteri hizmetleri sorunlarına ve kaçırılan fırsatlara yol açıyor. AI'nın gerçek zamanlı izlemede ve varlıkların optimizasyonunda yardımcı olduğu yer burasıdır. AI, daha iyi arz ve talep planlamasında yardımcı olur. Bir envanter optimizasyon çözümünün temel amacı müşterilere doğru ürünü sağlamaktır. Değişen müşteri taleplerini doğru bir şekilde karşılamak için stok seviyelerini otomatik olarak ayarlayan, böylece sermayeyi serbest bırakan, hizmet seviyelerini iyileştiren, maliyetleri düşüren ve stok devir hızını artıran akıllı bir stok optimizasyon çözümü sunar. AI ve makine öğrenme algoritmaları, tüm tedarik zinciri yönetimi boyunca envanter optimizasyonuna yardımcı olur.

TOP
error: İçerik korunuyor !!