Çoklu Bulut (Multi Cloud) Teknolojisi, Kurumsal BT’nin Geleceğidir

Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler; verilere her yerden erişen müşterileri ve hibrit iş gücünü desteklemek için altyapının daha çevik, yetenekli ve dağıtılmış olması gereken modern dijital dünyada buluta geçişi hızlandırıyor.

Bu değişim, iş ortaklarının ekosistemlerini genişletmek, etkili ve verimli uzaktan çalışmayı mümkün kılmak için çoklu bulutun benimsenmesinde etkili artışlara yol açıyor.

Çoklu Bulut (Multi Cloud) Nedir?

Çoklu bulut, bir işletmenin veya bir kişinin birden fazla bulut hizmetini (cloud service) kullanarak veri depolama, hesaplama, ağ ve diğer bilgi teknolojisi kaynaklarına erişim sağlama stratejisini ifade eder. Bu strateji, işletmelerin veya kişilerin farklı bulut hizmetlerini bir arada kullanarak iş ihtiyaçlarını daha iyi karşılamalarını ve iş süreçlerini optimize etmelerini amaçlar. Çoklu bulut stratejisi, birçok avantaj sunar, ancak aynı zamanda karmaşık olabilir.

Çoklu Bulut Stratejisinin Şirketlere Sağladığı Faydalar Nelerdir?

İş Sürekliliği ve Yedeklilik: Birden fazla bulut hizmeti sağlayıcısı kullanmak, iş sürekliliğini artırabilir. Bir hizmet kesintisi veya felaket durumunda, diğer bulut sağlayıcılarına geçiş yapılabilir, böylece iş kesintileri en aza indirgenir.

Maliyet Optimizasyonu: Farklı bulut sağlayıcıları farklı fiyatlandırma modelleri sunar. Bu, işletmelerin bütçelerini daha iyi yönetmelerine ve maliyetlerini optimize etmelerine yardımcı olabilir.

Esneklik: Farklı bulut hizmetleri, farklı iş ihtiyaçlarına uygun olabilir. Çoklu bulut stratejisi, işletmelere farklı iş uygulamalarının ve hizmetlerin ihtiyaçlarına göre esneklik sağlar.

Veri Güvenliği: Veri yerelleştirme ve yedekleme, veri güvenliğini artırabilir. Belirli verilerin belirli bölgelerde depolanması veya işlenmesi gereken durumlarda, farklı bulut sağlayıcıları bu gereksinimleri karşılayabilir.

Sağlayıcı Bağımlılığının Azaltılması: Tek bir bulut sağlayıcıya bağımlı olmak, sağlayıcı tarafından getirilen sınırlamalara neden olabilir. Çoklu bulut stratejisi, işletmelerin sağlayıcı bağımlılığını azaltmalarına ve seçeneklerini çeşitlendirmelerine yardımcı olur.

İnovasyon ve Rekabet Avantajı: Farklı bulut hizmetleri, yenilikçi özellikler ve hizmetler sunabilir. Çoklu bulut stratejisi, işletmelere rekabet avantajı sağlayabilir ve yeni teknolojilere hızlı bir şekilde erişim sağlar.

Ancak çoklu bulut stratejisinin getirdiği bazı zorluklar da vardır. İşletmeler, bu stratejiyi dikkatlice yönetmeli, karmaşıklığı ele almalı ve veri güvenliğini korumalıdır. Ayrıca, farklı bulut hizmetlerini yönetmek için gereken beceri ve kaynakları sağlamak önemlidir. Çoklu bulutun şirketlere avantaj sağlaması için iyi bir stratejik planlama ve uygulama gereklidir.

Çoklu Bulutun Zorlukları

Bulut depolama ve bilgi işlem için birden fazla sistem kullanmak, rekabette avantaj elde etmek isteyen herhangi bir kuruluş için kritik öneme sahiptir. Ancak uygun çoklu bulut entegrasyonu olmadığında her bulut sistemi bir silo görevi görerek kuruluşların verilerinden bütünsel değer elde etmesini engeller. Bu, bulut bilişimin amacının tam tersidir.

Çoklu bulut ortamının değerini en üst düzeye çıkarmak için çoklu bulut entegrasyonunda sıklıkla ortaya çıkan aşağıdakiler de dahil olmak üzere genel zorlukların azaltılması önemlidir:

Mimari Karmaşıklık: Çözümlerin buluta veya birden fazla bulut ortamına taşınması, bir kuruluşun mevcut mimarisinde önemli değişiklikler yapılmasını gerektirir; özellikle de geçmişte yalnızca şirket içi altyapıya sahip olduklarında. Kuruluşların uygulamalarını yeni bulut ortamında çalıştırabilmek için sıklıkla yeniden tasarlamaları gerekir.

Şirket İçi Entegrasyon Yapısının Bakımı: İşletmeler çoklu bulut entegrasyonunu devreye aldığında, şirket içi verilerin ve destekleyici sistemlerin entegrasyon yapısını korumak genellikle zordur. Ancak kuruluşlar, veriler ve uygulamalar arasındaki mevcut bağlantıları sürdürmek için çoklu bulut entegrasyonunun ihtiyaçlarını geleneksel şirket içi entegrasyonlarla dengelemelidir.

Çeviklik: Çoklu bulut entegrasyonları, tek bir bulut sistemine veya şirket içi dağıtımlara güvenildiğinde üst düzeyde çeviklik gerektirir. Örneğin; farklı bulut uygulamalarında düğümlere sahip olmak, bu düğümler arasında farklı zaman noktalarında hızlı bir şekilde geçiş yapabilmeyi gerektirir ve potansiyel olarak entegrasyonların karmaşıklığına gecikme katabilir.

Veri Koruma: KVKK ve GDPR gibi düzenlemeler, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere (PII) ilişkin yönetişim politikalarından ve uygulamalarından kuruluşları sorumlu tutar. Bulut sağlayıcıları da dahil olmak üzere veri işleyicileri, özü itibariyle standart sözleşme maddeleri veya bağlayıcı kurumsal kurallar gibi sözleşmeye dayalı bir anlaşma olan denetleyici talimatlarına uymak zorundadır. Çoklu bulut seçeneklerinin kullanılması, bu veri işlemcilerinin sayısının yanı sıra çoklu bulut entegrasyonlarının karmaşıklığını ve riskini de artırır.

Nitelikli Personel Eksikliği: Sıkı bir iş piyasası ve hızla değişen teknoloji, işletmelerin ihtiyaç duydukları çoklu bulut becerilerine sahip personel bulmasını zorlaştırıyor.

Çoklu Bulut Ve Hibrit Bulut Arasındaki Fark Nedir?

Bulut ortamlarının modern işletmeler için lüks olduğu günler geride kaldı; bugün tam bir zorunluluk haline geldi. Tüm sektörlerdeki kuruluşlar için en uygun bulut ortamını seçebilme becerisi önemlidir.

Ancak farklı bulut türleri söz konusu olduğunda, özellikle hibrit bulut ve çoklu bulut söz konusu olduğunda, kafa karıştırıcı olabilir.

Hibrit bulut ile çoklu bulut arasındaki kafa karışıklığı, bunların sıklıkla birbirinin yerine kullanılması gerçeğiyle daha da artıyor. Her ne kadar anlamsal bir tartışma gibi görünse de ikisi arasında gerçek bir fark var ve çoklu bulut modelleri norm haline geldikçe bu ayrım daha da önem kazanmaya devam edecek.

Çoklu bulut ortamında bir kuruluş, çoğunlukla farklı bulut sağlayıcılarından olmak üzere birden fazla genel bulut hizmetinden yararlanır. Örneğin bir kuruluş, web ön uç uygulamasını AWS'de barındırabilir ve Exchange sunucularını Microsoft Azure'da barındırabilir.

Hibrit bulut bilişim, çoklu bulut bilişimden önemli bir açıdan farklılık gösterir: Bir kuruluşun kendi veri merkezi gibi özel bulut altyapısının yanı sıra genellikle iş hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışan bir veya daha fazla genel bulut hizmetinin dahil edilmesidir.

Hibrit bulut ortamları farklı bulut ortamlarından (genel ve özel) oluşturulurken çoklu bulut, farklı satıcılar tarafından sunulan eksiksiz bulut sistemlerinin birleşimidir. Bu, çoklu bulut ortamının, farklı ihtiyaçlara hizmet edecek farklı kurulumların, konfigürasyonların ve hatta şirketlerin bir kombinasyonunu içerebileceği anlamına gelir.

Çoklu bulut sistemleri genellikle birden fazla genel bulut ortamını içerirken hibrit bulut, tek bir sağlayıcıyla genel ve özel altyapıyı içerecektir.

Günün sonunda terminoloji karmaşık olsa da her iki model de kuruluşlara iş hizmetlerini verimli ve etkili bir şekilde sunma hassasiyetini sunuyor. Adına ne derseniz deyin, birden fazla bulutun kullanımı kalıcıdır.

TOP
error: İçerik korunuyor !!