Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

İşiniz her açıdan yeni beklentiler, rakipler, kanallar, tehditler ve fırsatlarla karşı karşıya. Artık dijital değişimi dahil etmeden işinizi bugüne ve geleceğe hazırlamanız imkânsız.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm, gelişmiş iş modellerini elde etmek için planlanan teknoloji ve teknolojilerin uygulanmasıdır. Müşterilerinize değer katmanın yeni ve daha iyi bir yolunu açar, yeni stratejiler ve süreçler yaratarak daha derinlere iner. İşleri daha hızlı, daha kolay ve daha düzgün yapmaktır. Dijital dönüşümün amacı verimliliği artırmak, müşteri deneyimini geliştirmek ve geliri artırmaktır.

Dijital Dönüşüm Yolculuğu

Vizyondan somut bir stratejiye geçmek zordur. Dijital dünyadaki hızlı değişimi takip etmenin tek yolu bu dünyaya adapte olmakla gerçekleşecektir. Kurumların bu dijital dönüşüm yolculuğunda mutlaka “kurumsal dijital stratejilerinin” olması ve kendilerini doğru konumlandırmaları gerekir.

Adında “dijital” kelimesi geçmekle birlikte, dijital dönüşüm kavramı yalnızca bilgi teknolojileri departmanını ilgilendiren bir süreç değil, üretimden şirket içi iletişim verimliliğine, yönetimden insan kaynaklarına kadar şirketteki tüm birimleri ilgilendiren ve beraber hareket etmelerini gerektiren bir dizi kapsamlı yenilik demektir. Başka bir deyimle; dijital dönüşüm yalnızca teknolojik değişimleri ifade etmez. Her alanda yenilikçi davranabilme ve düşünebilme yeteneği de gerektirir.

Dijital teknolojiler, işletmelerin çalışma şeklini büyük ölçüde değiştirdi. İşletmeler, dijital müşterilerine giderek daha üstün ve sorunsuz bir deneyim sunmaya ve böylece kârlılığını artırmaya çalışıyor. Mobil cihazların yaygınlaşması, analitikle güçlendirilmiş tüketici davranışları ve bulutun ortaya çıkışı hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, işletmeler için yeni fırsatların yanı sıra zorlukları da beraberinde getirdi. Şirketler, parçalanmış teknoloji ortamı, sürekli ürün gelişimi ve değişen tüketici tercihleri nedeniyle yenilik yapmak ve büyümek için mücadele ediyor. Artık dijital dönüşüm bir tercih değil, zorunluluk…

Dijital dönüşüm başlayıp biten değil, sürekliliği olan, uzun vadeli, zor bir süreçtir. Her zaman atılacak bir sonraki adım vardır. Dijital dönüşümde başarının sırrı ise çevik olmak, yeni koşullara ve beklentilere adaptasyon kapasitesidir.

Dijital Dönüşüm Yol Haritası

Dijital dönüşüm çözümleri söz konusu olduğunda, standart bir çözüm yoktur. İşlem doğruluğunu artırmak isteyen bir finansal hizmet kuruluşu, müşteri yaşam boyu değerini artırmak isteyen bir perakende şirketi veya yönetmelikleri karşılamak için yeni işe alım sürecini stabilize etmesi gereken bir sağlık şirketi olabilirsiniz. KOBİ BT Dijital Dönüşüm Danışmanı, hangi çözüm fırsatlarının iş hedeflerinize uygun olduğunu belirlenmesine ve değerlendirmesine yardımcı olur. Nelerin geliştirilebileceğini ve nelerin değiştirilmesi gerektiğini belirlemek için mevcut işyerinizi birlikte değerlendirirsiniz ve böylece dijital dönüşüm yol haritanız şekillenir.

İşletmenize Özel Dijital Dönüşüm Projesi

KOBİ Bilgi Teknolojileri olarak işinizi ve müşterilerinizin beklentisini merkeze alarak dijital dönüşüm için hazır olup olmadığınızı, çekirdek yeteneklerinizi, süreçlerinizi iş modelinizi inceleriz. Üretim, ticaret veya hizmet, hangi sektörde olursanız olun işletmenizde hangi bilgi-iletişim teknolojilerini, nasıl kullanmanız gerektiğini belirleriz.

Yerinde inceleme, derinlemesine mülakat, anket, açık tartışma, odak grup tekniklerini kullanarak işletmeniz hakkında aşağıdaki bilgileri edinir, çıktıları derleriz

İşletme Temel Bilgileri

Sektör ve Rekabet Bilgisi

İşletmenin Değer Önermesi ve Çekirdek Yeteneği

İş Modeli ve Strateji

İş Fonksiyonları ve İş Akışları

Örgütsel Yapı ve Organizasyon

ICT Alt Yapısı

Zaman-Değer Matrisi

Çalışmanın sonucunda “İşletmenize Özel Dijital Dönüşüm Projeniz” ortaya çıkar.

Ücretsiz Dijital Olgunluk Seviyenizi Ölçün!

TOP
error: İçerik korunuyor !!