Dijital Dönüşümün Önündeki Engeller

Önümüzdeki birkaç yıl içinde dijital dönüşümün neredeyse tüm sektörlerdeki işletmelerin en önemli stratejik iş önceliği olması bekleniyor.

Dijital dönüşüm, kuruluşunuza, yeni dijital süreçlerin ve araçların kullanımı yoluyla işinizin yürütülme şeklini yeniden tasarlama fırsatı sunar. Ancak dijital dönüşüm sürecinin her aşamasında yüzleşmeniz gereken zorluklar var.

Dijital dönüşüm zorlukları, her zaman doğrudan teknolojik kaygılar veya teknik engellerle ilgili değildir. Bunlar insan merkezli sorunları, organizasyon yapılarını ve diğer teknoloji dışı faktörleri de içerir. Bunların üstesinden gelmenin en iyi yolu, hangi spesifik sorunların işletmenizi etkilediğini belirlemek ve değerlendirmektir.

Silo Halinde Karar Verme

Organizasyonel silolar dijital dönüşümü olumsuz etkileyebilir. Strateji oluşturmadan uygulamaya kadar dönüşümün neredeyse her alanında engel teşkil ederler.

Silolar, her ekip veya departman kendi sorunlarını çözmeye ve kendi hedeflerine ulaşmaya odaklandığından, karar verme sürecinin kopuk olmasına yol açar. Sorun, her ekibi ortak bir iş hedefine doğru yönlendiren birleşik bir vizyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu daha sonra verimliliği kısıtlar ve kuruluş içindeki yenilikçiliği engeller.

Güncelliğini Yitirmiş Eski Sistemlere Aşırı Bağımlılık

Bazı işletmeler "kullanışlı" modası geçmiş eski sistemlerinden ayrılmaya ve bunları daha güncel çözümlerle değiştirmeye hazır değil. Bu işletmeler, yeni teknolojilerin yüksek maliyetlerine atıfta bulunurlar ve mevcut sistemlerini geliştirmenin ve sürdürmenin daha ekonomik olacağına inanırlar.

Ancak farkına varamadıkları şey, eski yazılımların çok sayıda gizli maliyete sahip olabileceğidir. Eski sistemler ne kadar eski olursa, çeşitli yeni saldırılara o kadar yatkın olurlar ve bu da büyük mali kayıplara neden olur.

Uzun veri işleme süreleri genel verimliliği engelleyebilir. Dahası, zaman geçtikçe eski sistemlerin bakımını yapabilecek ve bunlarla çalışabilecek uzman sayısı azalacaktır. Bu, sisteminiz bozulursa onu onaracak kimsenin olmayacağı ve yeni teknolojiye ani geçişin büyük miktarda para harcamanızı gerektireceği anlamına gelir.

Böyle bir sürecin içindeyseniz; öncelikle hangi sistemlerin kesinti gerektirdiğini analiz etmeniz ve bulmanız gerekir. Açıkçası, bazı sistem ve yazılımlar işinizin temelini oluşturur ve bunları önemli bir değişikliğe tabi tutmanıza gerek yoktur.

Gartner, eski uygulamalarınızı doğru şekilde değerlendirebilmek ve modernizasyona ihtiyaç duyup duymadıklarını belirleyebilmek için şu altı etkene başvurmanızı önerir: İş uyumu, iş değeri, çeviklik, maliyet, karmaşıklık ve risk.

Hangi alanların modernizasyona ihtiyaç duyduğunu anladıktan sonra, çalışanlarınıza her şeyi kapsayan işe alım eğitimi sağlamanın yanı sıra, yeni araç ve sistemlerde daha iyi gezinmelerine ve yeni süreci anlamalarına yardımcı olmak için sürekli performans desteği sağlamanız gerekecektir.

Bunun ötesinde “küçük başlayın” ilkesini de aklınızda bulundurmalısınız. Büyük bir dönüşüm kampanyasını başlatmadan önce test edin ve küçük ölçekli iş akışı otomasyonuna başlayın. Yeni dijital çözümlerin performansına ilişkin istatistikleri toplayıp analiz ettikten sonra hızlanabilir ve geri kalan süreçlerinizi dönüştürmeye geçebilirsiniz.

Değişime Dirençli Organizasyon Kültürü

Değişime direnen bir iş kültürü büyümeyi ve gelişmeyi engeller. Yine de dijital dönüşüm söz konusu olduğunda birçok kuruluşta bu riskten kaçınma kültürünü görüyoruz. Değişimden hoşlanmayan bir kültür, sıradan görevleri manuel olarak yürütmeye ve modası geçmiş eski sistemler ve veri silolarıyla çalışmaya alışkın olan işletmeler için bir norm haline gelmiştir. Bu firmalarda otomasyon hoş karşılanmaz ve yeni teknolojilerin iş akışlarına uygulanması zor ve yavaştır.

Bu sorun karşısında işletmeler, önemli büyüme fırsatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Rekabetçi kalabilmek için kuruluşların hızlı davranmaları ve değişimi benimsemeye hazır olmaları gerektiği bilinen bir gerçektir.

Başarılı bir dijital dönüşüm sağlamak için üst düzey yöneticilerden çalışanlara kadar herkesin bu konuda aynı fikirde olması, değişimin önemini anlaması ve üzerine düşen sorumluluğu almaktan kaçmaması gerekiyor.

Bu dahili anlayışa ulaşmak için, tüm adımları, sınırlamaları, teknoloji ve iş akışını, çalışanların endişelerini ve fırsatlarını ve işinizi dijitale taşırken dikkate alınması gereken diğer hususları denetleyecek kapsamlı bir değişim yönetimi stratejisi geliştirmek son derece önemlidir.

Kapsamlı bir değişim yönetimi stratejisine sahip projelerin hedeflerine ulaşma ihtimali altı kat daha fazladır. Dolayısıyla, kuruluşunuzda dijital dönüşümü başlatmak istiyorsanız, herkes için fayda sağlayacak bir değişim yönetimi stratejisinin haritasını çıkararak başlamanızı tavsiye ederiz.

Teknolojik Değişim İçin Bütçenin Yetersiz Olması

Pandemi sürecinde ciddi kayıplarla karşı karşıya kalan işletmeler için dijital dönüşüm çözümleri finansal kısıtlamalar nedeniyle aksamış olabilir. Gerçek şu ki, yeni dijital girişimlerin hayata geçirilmesi büyük yatırımlar gerektiren pahalı bir süreçtir.

Ayrıca teknoloji harcamalarının operasyonel gider olduğu yönünde bir yanlış algı da var. İşletmeler dijital dönüşümü stratejik bir yatırım olarak görmediğinde buna yetersiz bütçe ayırıyor. Sonuçta bu, doğru uygulamayı engellediği gibi gelecekteki çevikliği ve uyarlanabilirliği de engeller.

Nitelikli Teknoloji Yeteneklerinin Eksikliği

KPMG küresel teknoloji raporu 2022'ye göre, veri bilimcilerden analistlere, AI/ML mühendislerinden diğer teknoloji uzmanlarına kadar yetenekli çalışanların eksikliği, dönüşüm ve optimizasyon planlarını yavaşlatıyor.

Bu eksikliklerin birçok nedeni var. Bunlardan en belirgini, bir yanda çok sayıda veriyle çalışmaya başlayan ve yeni teknolojileri benimseyen firma sayısının giderek artması, diğer yanda mezunların bilgi ve mesleki uzmanlığının yetersiz olması ve bu durumun onları iş yapamaz hale getirmesi arasındaki dengesizliktir.

En iyi yetenek havuzunu kendine çekmek isteyen işletme sahiplerinin, kendilerini teknoloji profesyonellerinin modern ve teşvik edici işverenleri olarak konumlandırması gerekiyor. İletişim kurmalı ve en önemlisi, teknoloji uzmanlarını çekebilmek ve elde tutabilmek için gelişim fırsatları sunmalıdırlar.

Mezunlar söz konusu olduğunda, kolejler ve üniversitelerle birlikte sosyal yardım programları tasarlamak faydalı olacaktır. Bu, giriş seviyesi işlere yaklaşan bireylerin eğitilmesine ve motive edilmesine yardımcı olacak ve onların en temel talep edilen becerileri geliştirmelerine olanak tanıyacaktır.

Güvenlik Kaygıları

Bazı işletmeler, operasyonlarında yeni teknolojilerin uygulanmasının kendilerini daha yüksek düzeyde siber güvenlik riskine maruz bırakacağından korkuyor. Ne yazık ki kaygıları haklı. Sorun şu ki, bir kuruluş dijital dönüşümü gerçekleştirmesine yardımcı olan çok sayıda SaaS sağlayıcısıyla işbirliği yapmaya başladığında, her bir üçüncü taraf ortağın güvenlik düzeyini doğrulamak gerçekten zorlaşıyor.

Siber güvenlik istatistikleri de pek iyi görünmüyor. 2022 yılında kuruluşların %83'ünün birden fazla veri ihlali yaşadığı, küresel siber saldırı sayısının ise 2022 yılında 2021 yılına göre %38 arttığı bildirildi.

Güvenlik risklerini azaltmak için kuruluşların dijital dönüşüm yolculuklarının en başında dikkatlice düşünmeleri ve sıkı güvenlik önlemleri almalarını şiddetle tavsiye ederiz. Bu onların siber güvenlik konumlarını geliştirmelerine, kendilerini ve müşterilerini çeşitli tehditlere karşı korumalarına olanak tanıyacaktır.

CISO'ları ve siber güvenlik ekiplerini teknoloji seçimi ve personel eğitimine mümkün olduğunca erken dahil etmek son derece önemlidir. Yeni teknolojilerin nasıl ve nerede kullanılacağı ve bunun veri güvenliği açısından ne anlama geldiği konusunda araştırma yapacak ve genel bir bakış sunacaktır.

Siber güvenliğin büyümeyi kolaylaştıran bir araç olduğunu ve iş modellerine güven kazandırmanızı ve müşteri deneyimini zenginleştirmenizi sağlayacak bir araç olduğunu unutmayın. Bu nedenle bunu hiçbir zaman ihmal etmemelisiniz ve sağlam güvenlik mekanizmaları oluşturmak için hiçbir masraftan kaçınmamalısınız, çünkü bunu yapmak uzun vadede avantajlardan yararlanmanıza olanak sağlayacaktır.

Bütçe Sıkıntısı

Bütçe kısıtlamaları dijitalleşme yolunda büyük bir engel haline gelebilir ancak işletmelerin dijital dönüşümlerin uzun vadeli bir yatırım olduğunu unutmaması gerekir.

Hiç şüphe yok ki dijital dönüşüm yüksek bütçeler gerektiriyor, işletmelerin büyük yatırımlara hazır olmaları gerekiyor. Bu harcamalar arasında yeni araçların uygulanması, çalışanların yeni sistemlerle nasıl çalışacakları konusunda işe alınması ve eğitilmesi ve profesyonel geliştiricilerin yanı sıra iş analistleri, danışmanlar ve daha fazlasının istihdam edilmesi yer alacaktır.

Üstelik dönüşüm süreci her zaman sorunsuz olmuyor. Aslında ekstra masraf gerektirecek ek hatalar ve tutarsızlıklar da beraberinde gelebilir. Üstelik lansman sonrası sürekli sistem desteği ve yükseltme yatırımlarının mutlaka kaçınılmaz olacağını da unutmamak gerekiyor.

Bütçe konusunda yol alırken;

Kapsamlı bir finansal strateji tasarlamak için finans departmanınızla birlikte çalışın.

Dijitalleştirmenin tahmini gelirini (ROI) hesaplayın.

Ek masrafları planlayın ve dahil edin.

Halihazırda geçmiş diğer şirketlerin deneyimlerinden (ve hatalarından) ders alın ve buna ne kadar yatırım yaptıklarını görün.

Bir dijital dönüşüm planının haritasını çıkarın ve bunu finansal olarak ulaşılabilir, gerçekçi hedeflere bölün.

Dijital Dönüşüm Stratejisinin Olmayışı

Sürece başlamadan önce detaylı bir dijital dönüşüm stratejisi hazırlayamayan kuruluşlar para israfına neden oluyor. Bu tür işletmeler; tutarlılık ve profesyonellikten yoksundurlar ve hedeflerine ulaşmak için tam olarak ne yapmaları gerektiği konusunda bir anlayışa sahip değillerdir. Roller ve sorumluluklar da dağıtılmamıştır, bu da tüm katılımcıların şaşkına dönmesine ve kafasının karışmasına ve muhtemelen değişimi benimseme konusunda isteksiz olmasına neden olur.

Farkına varmanız (ve kabul etmeniz) gereken şey, iyi tanımlanmış bir stratejinin başarılı dijital dönüşümün temel taşı olduğudur.

Stratejiniz çok çeşitli farklı yönleri kapsamalı ve aşağıdakiler gibi çeşitli ayrıntılara dikkat etmelidir:

Kısa ve uzun vadeli hedefler

İşletmenizin güçlü ve zayıf yönleri

Mevcut sistemlerinizin durumu ve performansı

Zaman çizelgeleri, bütçe ve kaynak tahsisleri, yol haritaları, kilometre taşları

Pazarınız ve nişiniz hakkında genel bakış

Sorun bildirimi, müşteri ihtiyaçları, teknoloji trendleri ve çok daha fazlası.

İyi tanımlanmış ve birleşik bir stratejik vizyon, kuruluşunuz genelinde dijital dönüşümün karmaşık bir şekilde uygulanmasını ve etkinleştirilmesini sağlamanıza olanak tanıyacak ve tüm paydaşların ve personelin değişimi benimsemesini çok daha kolay hale getirecektir.

Ancak etkili bir strateji tasarlamakta zorlanıyorsanız profesyonel BT danışmanlarına başvurmak iyi bir fikir olacaktır. İş durumunuzun tam bir analizini yapacaklar ve sektör özelliklerinizi ve pazar durumunuzu dikkate alarak dijitalleştirme projenizin aşamalı bir vizyonunu oluşturacaklardır.

Sürekli Değişen Müşteri İhtiyaç Ve Beklentileri

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve onların sadakatini kazanmak, kesinlikle işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmaya karar vermesinin temel nedenlerinden biridir.

Deloitte'un 2022 Küresel Pazarlama Trendleri raporuna göre; günümüzde yöneticiler yalnızca kendi üretkenliklerine değil aynı zamanda müşteri etkileşimine de odaklanıyorlar. Bu, müşterilerin gereksinimlerine uymanın ve bunları karşılamanın işletmelerin gelişmesi için gerekli olduğunu göstermektedir.

Ancak müşterilerin ihtiyaçları ve tercihleri hızla değişiyor ve bu durum, nereden başlayacaklarını ve ne üzerine yoğunlaşacaklarını bilemedikleri için işletmelerin dijital dönüşüm çabaları açısından bazı zorluklar yaratıyor.

Müşterilerin gereksinimlerine ayak uydurmak için işletmelerin sektör trendlerini takip etmeleri ve müşteri tercihlerini izlemeleri gerekir. Bu, kuruluşların süreçlerini dönüştürmeye başlamadan önce müşterilerinin neye ihtiyaç duyduğunu anlamak için veri toplama ve analiz etmelerini sağlayacak veri analitiği araçlarından yararlanmasını içerecektir. Temel olarak amacınız, müşteri kişisel bilgilerinin en iyi şekilde korunmasını sağlamak ve bunları KVKK gibi düzenlemelere uygun olarak toplamak ve işlemektir.

İdeal olarak işletmeler ayrıca bir anket yapmalı ve hizmetleri nasıl derecelendirdiklerini ve hangi yönlerin geliştirilmesi gerektiğini öğrenmek için doğrudan müşterilerine hitap etmelidir.

Teknoloji trendlerini yakından takip etmek ve müşterilerinize iyi hizmet verme potansiyeline sahip olup olmadıklarını araştırmak da önemlidir. İlgili bilgileri bir dizi anket ve raporda bulabilir ve başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri elde edebilirsiniz.

Ancak tüm bilgilere biraz ihtiyatlı yaklaşıp iş akışınızda belirli bir teknoloji trendini benimsemeden önce eleştirel olmalısınız.

TOP
error: İçerik korunuyor !!