Endüstri 5.0, Sanayi İçin Yeni Bir Devrim Mi?

Çoğu şirket hala Endüstri 4.0'ı anlamaya ya da uygulamaya çalışırken bir sonraki endüstriyel devrimden bahsediliyor: Endüstri 5.0…

Bugün üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi, otomasyonu ve birbirine bağlanmasına dayanan Endüstri 4.0 çağındayız. Bulut bilişim, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, büyük veri, robotik içinde yaşadığımız toplumu ve endüstriyel süreçleri derinden değiştirdi. Endüstri 4.0, özellikle Covid-19 salgını süresince faydalarını kanıtladı ve kanıtlamaya devam ediyor. Ancak Endüstri 4.0 ile Endüstri 5.0'ı karşılaştıracak olursak ikincisi hem işletmelere hem de insanlara sağladığı faydalar açısından kazanır.

Yeni Normal: Teknolojiye Dayalı Ama İnsan Merkezli…

Şu anda Covid-19 nedeniyle tüm alanlarda tarihsel büyük değişimler yaşıyoruz. Bu değişimler herkesin günlük yaşamının bir parçası haline geldi.

2020’nin Mart ve Nisan aylarında, tüm dünyadaki üretim zincirlerinin tamamı Covid-19 salgını nedeniyle durma noktasına geldi. Hastalık sadece insanları etkiliyorsa, makineler neden işlerini yapmaya devam etmedi? İşte bu, insanların iş piyasasındaki rolü ve önemi üzerine düşünmemize yardımcı oldu. Makine ve donanım, görevleri işler hale getirebilse de tüm endüstrilerin hala insana ihtiyacı olduğunu fark ettik.

Endüstri 5.0 Nedir?

Endüstri 5.0, odak noktası insanlar ve makineler arasındaki etkileşime dayanan yeni bir üretim modelidir.

Endüstri 5.0, otomasyon yarışının yeniden insanileştirilmesidir. Hem robotik/otomatik/dijital ilerlemelerin hem de insandan gelen sorgulama iç görü/yenilik/yaratıcılığın üretim sürecinde eşit değere sahip olduğunun kabul edilmesidir. Endüstri 4.0, bize büyük teknolojik ilerlemeler getirmiş olsa da Endüstri 5.0, teknolojinin tek başına her şeye cevap olmadığını gösteriyor.

Endüstri 5.0, Endüstri 4.0'ı tamamlıyor ve genişletiyor. Endüstri 5.0, mevcut Endüstri 4.0 paradigmasının kronolojik bir devamı veya alternatifi olarak anlaşılmamalıdır.

Endüstri 5.0 sadece endüstriyel süreçlerde değil, aynı zamanda iş ve tüketim modellerinde de büyük değişimler vaat ediyor. Endüstri 5.0'ın avantajları iki ana aktörü ilgilendiriyor: üreticiler ve tüketiciler.

Endüstri 5.0 ile şirketler; büyük veri teknolojileri, IoT ve AI'nın yardımıyla üretim stratejilerini, süreçlerini iyileştirebilecek, daha iyi tahmin edebilecek ve daha iyi bir çalışma ortamı sunabilecekler. Talep üzerine iş modelini gerçek zamanlı olarak ayarlayabilecekler. Artık insanlar için tekrar eden işler yok. Bunun yerine problem çözme ve yaratıcılığa odaklanabilirler.

Endüstri 5.0, toplu özelleştirmeden kişiselleştirmeye geçiyor. Müşteriler kişiselleştirilmiş ürünlerden yararlanacak; yani tasarım aşamasında tercihlerini belirtebilecek ve ek maliyet olmadan üretim hattı buna göre uyarlanabilecek.

Endüstri 5.0, Endüstri 4.0'ın Yerini Almaz!

Bu, Endüstri 4.0'dan öğrendiğiniz ve uyguladığınız her şeyin çoktan modası geçmiş olduğu anlamına mı geliyor? Hayır.

Endüstri 5.0'ın ana fikri, Endüstri 4.0'da geliştirilen teknolojiyi kullanmak ve faydasını insana sunmaktır. Ayrıca, Endüstri 4.0'ı uygulamanın hala bir zorluk olduğunu belirtmek gerekir. Ancak mümkün olan en kısa sürede dikkate alınmalıdır.

Endüstri 5.0'a giden yolu düşünürken, önce Endüstri 2.0, 3.0 ve 4.0'dan geçmemiz gerekiyor gibi görünebilir, ancak durum böyle değil. Bu süreç bir merdiven değil.

Üretimin tüm aşamaları hemen Endüstri 5.0'a katılamasa da bu sizi mevcut süreçlerinizle mümkün olanı uygulamaktan alıkoymamalıdır. Unutmayın, teknolojik yolculuğunuzun neresinde olursanız olun, Endüstri 5.0 sahip olduklarınızın yerini almaz.

Endüstri 5.0'ın Farkı Nedir?

Endüstri 4.0'da iletişim çeşitli şekillerde dijitalleştirilirken, Endüstri 5.0'da akıllı ve sofistike makineler veya teknoloji ile çalışmayı kolaylaştırmaya odaklanmıştır.

Endüstri 4.0'ın teması siber-fiziksel sistemler aracılığıyla bağlanabilirlik etrafında dönerken, Endüstri 5.0 - Endüstri 4.0 ile mümkün kılınan platformlarla uyumluyken - aynı zamanda robotlar veya co-botlar olarak da bilinen “insan ve makine” arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Endüstri 5.0 insan yaratıcılığını ve robotik hassasiyeti birleştiriyor.

Endüstri 4.0, işin otomatik olarak nasıl yapılacağına vurgu yapıyor ve odaklanıyorken, Endüstri 5.0, çalışma saatleri için sorumlulukların nasıl optimize edileceğini vurguluyor.

Endüstri 4.0, otomatik makinelerin kullanımının etkinliğini, Endüstri 5.0 ise gelişmiş makineler ve teknoloji için insan emeğini optimize etmenin etkinliğini vurguluyor.

Endüstri 5.0 ile Endüstri 4.0 benzer ama aynı değil, değil mi? Bazı farklılıklar olsa da Sanayi Devrimi temelde insanların daha etkin ve verimli çalışmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Neden Gerekli?

Endüstri 5.0 tarafından harekete geçirilen değişiklikler şimdiden geri döndürülemez. Bu süreç şirketlere etkili, sürdürülebilir ve güvenli bir üretimi teşvik etmek için daha iyi eğitimli uzmanlarla birlikte daha güçlü makinelerin yeteneklerini sunar.

Endüstri 5.0 bir heves değil, üretken, ekonomik ve ticari sonuçları olan üretimi anlamanın yeni bir yoludur. Bu nedenle, üretimini fabrika 5.0 modeline uyarlamayan şirketler kısa süre sonra modası geçmiş olacak ve rekabet avantajlarından yararlanamayacaklar.

Sadece bu da değil: Teknolojik gelişme oranı gittikçe hızlanıyor ve yeni paradigmaların ortaya çıkışının asla durmadığını gösteriyor. Bu nedenle, her şirketin süreçlerini ayarlamak ve bunları dijital endüstri kavramına dönüştürmek, rekabetçi kalmasını garanti altına almak açısından hayati olacak.

Sonraki Adım

Günümüzün ileri teknolojileri ve kalifiye işgücü, üreticilerin üretim süreçlerini kolaylaştırmak için yararlanabilecekleri çok sayıda fırsat sunuyor. Co-botlar gibi endüstriyel robotlar ortaya çıksa da fabrika çalışanları, işin sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve denetlemek üzere önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Zaten akıllı fabrikalar yaratan işletme sahipleri, yakında ne olacağını düşünme ihtiyacının farkına varacaklar. Günümüzün hızla gelişen üretim ortamında, şirketler ürünlerini sürekli yenileyerek veya üretim süreçlerini modernize ederek oyunun zirvesinde olmak zorunda.

Endüstri 5.0'ın ekonomiyi nasıl dönüştüreceğini söylemek hala zor. Zorluklar ihmal edilmemeli, aynı zamanda engel olarak görülmemelidir. Faydaları çok daha önemlidir; yeniden önemsenen insan yaratıcılığı, müşterilerin bireyselliklerini onaylamalarına olanak tanıyan kişiselleştirilmiş ürünler, sürdürülebilir üretim, verimliliği destekleyen doğru tahminler... Bir sonraki adıma geçmek için yeterince güçlü nedenler.

Endüstri 6.0 Mı?

Teknolojilerin evrim hızıyla birlikte sadece 6.0 değil, aynı zamanda 7.0 ve 8.0 da olacak. Her biri, bazı yeni teknolojilerle bir öncekine göre bir yükseltme veya sadece mevcutta bir ilerleme olacak. Geleceğin bu teknoloji dünyasında gerçekte neler olacağını ancak zaman söyleyebilir. Ancak gelişen teknolojilere ayak uydurmak en büyük gerekliliktir. Şimdilik, Endüstri 5.0'ın bize verdiklerinin tadını çıkaralım ve yakında Endüstri 6.0'ı görmeye hazır olalım!

TOP
error: İçerik korunuyor !!