İK Politikası

KOBİ Bilgi Teknolojileri, en önemli sermayenin insan olduğunun fikriyle hareket etmektedir. Stratejik planları doğrultusunda, orta ve uzun vadeli hedeflerini göz önüne alarak insan kaynakları planlamasını yapmaktadır.

KOBİ BT, hizmet kalitesinin ancak nitelikli çalışanların bireysel ve takım olarak performansına bağlı olduğu bilincindedir. Bu anlamda, çalışanlarının hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmaktadır. KOBİ BT, eşit ve şeffaf bir yönetim politikası ile mutlu bir çalışma ortamının yaratılacağına ve çalışanların da kendini gerçekleştirme fırsatını bulacağına inanmaktadır. Performansa dayalı adil ücret yönetimi ile kişiye en uygun kariyer planlamasını yapmaktadır.

Bu vizyonla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikası ile KOBİ BT; vizyon ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak ve organizasyon yapısını en etkin şekilde değerlendirmek ve devamlılığını sağlamak amacındadır.

KOBİ Bilgi Teknolojileri, çalışanlarından çalışma disiplini, ekip ruhu, iletişim bilinci, sonuç odaklılık, sürekli yenilik, değişim ve gelişime açık olmalarını beklemektedir.

TOP
error: İçerik korunuyor !!