KOBİ'ler Endüsti 4.0'a Hazır Mı?

Endüstri 4.0 ile üretim; esnek, hızlı şekil değiştirebilen ve dönüşebilen ‘akıllı üretim merkezleri'nde yapılacak.

4. Sanayi Devrimi

Üretimde bilgisayar ve dijital bilgi teknolojilerinin kullanıldığı üçüncü sanayi devrimi artık sona erdi. Çağımızın yeni endüstriyel vizyonu dördüncü sanayi devrimi, diğer adıyla Endüstri 4.0… Endüstri 4.0 ile birlikte bizim yerimize düşünebilen, bizim yerimize üreten ve çalışan teknolojiler hayatımıza giriyor.

Dördüncü sanayi devrimi ile Endüstri 4.0, yapay zeka, robotik teknolojiler ve nesnelerin interneti kavramları ön plana çıkıyor. Endüstri 4.0, başka bir ifadeyle 4. Sanayi Devrimi terimi, temelde bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmeyi hedefliyor. Bilişim teknolojileri ile donatılmış, veri alışverişi ile entegre, otomasyonlu akıllı sanayi tesisleri kuruluyor. Bu gelişmeler, hem yaşamımızı hem de iş yapış şekillerimizi hatta reel sektördeki firmaların yatırım anlayışlarını dahi baştan aşağı değiştiriyor.

Endüstri 4.0 kısacası; üretim bandındaki cihazların, insan faktöründen bağımsız olarak kendi işlerini optimize edebilir ve kendi işini özelleştirebilir hale gelmesidir. Amaçlanan ise; insanlardan neredeyse bağımsız, kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretim yapan akıllı fabrikalar sayesinde üretim süresinin, maliyetlerin, enerji miktarının azalması, öte yandan üretim miktarı ve kalitesinin artmasıdır.

Burada Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) de büyük önem taşıyor; çünkü tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, internet bağlantılı akıllı elektronik sistemi olmadan Endüstri 4.0'dan söz etmek mümkün değil. Nesnelerin internetini, fiziksel tüm nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu, bağlı oldukları sistemlerden aldıkları bilgileri derleyip iş süreçlerini kısalttığı ve verimliliği artırarak maliyetleri düşürmeye yardımcı olan iletişim ağının genel adı olarak belirtebiliriz.

Endüstri 4.0 Avantajları

- Akıllı üretim

- Çevre dostu ve sürdürülebilir üretim

- Enerji tasarrufu

- Düşük maliyet ile üretim

- Üretimde esneklik

- Zaman ve kaynak tasarrufu

- Yüksek verimlilik

- Gerçek zamanlı veri izleme

- İşçi temelli hataların ortadan kaldırılması

- Arıza oluşmadan önce sisteme müdahale edebilme

- Ürünün pazar çıkış süresinde azalma

Endüstri 4.0'ın en pozitif yönü; anlık izlenebilir olması ve raporlara anında ulaşılabilmesidir. Bu sayede şeffaf bir üretim oraya çıkacak.

Endüstri 4.0 tek başına bir sistem değil, ayrı ayrı sistemlerin senkronize edilmesi sonucu elde ettiğimiz bir çıktı aslında. Endüstri 4.0 ile birlikte daha fazla cihaz, daha fazla standart ağ protokolleriyle donatılmış olacak. İnsanlardan bağımsız, kendi aralarında iletişim içerisinde olan makineler tarafından donatılan ‘akıllı fabrikalar’ bu stratejinin temel taşıdır. Nesnelerin interneti kavramı sayesinde, cihazlar otonom olarak verileri işleyecek, birbirleriyle haberleşecek ve her bir ayrı veri merkezi bir karar kontrol sistemince teyit edilecektir.

Endüstri 4.0’ın, istihdam yönünden problemler açacağı düşünülüyor ancak sanılanın aksine, yapılan araştırmalar süreçte oluşacak yeni iş grubu ve mesleklerin ihtiyaçları ile toplam istihdamın artacağını öngörüyor. Tam dönüşüm yıllar süreceği için mavi yakalı çalışanlar da bu yeni düzenin ihtiyaçları ile dönüşecekler. Kalkınma bakımından da ciddi büyüme getirecektir. Üreten sektörlerde ve bu ürünleri taşıyan/dağıtan sektörlerde hat safhada otomasyon ve otonomlaşma görülecektir.

Dijital Sürece Adapte Olmak Artık Bir Zorunluluk

KOBİ’ler toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 74,2’sini oluşturmakta. KOBİ’ler, yani ekonominin yüzde 99,8’i Endüstri 4.0’a dönüştürülmezse, diğer kısımda gerçekleşen dönüşüm hiçbir işe yaramayacak.

KOBİ’ler Endüstri 4.0 uygulamalarını gerçekleştirecek bilişim teknolojilerine, altyapıya, veri ve sistem mimarilerine yatırım yapamıyorlar. Bu yatırımı gerekçelendirecek açık bir iş modeli geliştiremiyorlar. Radikal bir dönüşüm için cesaretleri yok, çünkü Endüstri 4.0’ın uygulamalarını kullanabilip çalıştırabilecek nitelikli işgücüne sahip değiller. Siber güvenlikle ilgili endişeleri var.

KOBİ'ler değişen dünyayı anlamak ve buna entegre olmak zorunda... Değişime ve gelişime açık olmalılar, teknolojiyi takip ederek işletmelerine yarar sağlayacak adımları atmalı, dijital pazarlama stratejilerinden etkin bir şekilde yararlanmalı, teknolojiyi iş yapış şekillerine entegre etmeli ve Endüstri 4.0 sürecini kaçırmamaları gerekiyor.

Endüstri 4.0'a Entegrasyon

Artık müşterinin ihtiyacı çok hızlı değişiyor. Bazen trendi tüketici belirliyor. Tüketicinin isteklerini anlayıp ona uygun, kişiselleştirilmiş ürün sunmak gerekiyor. Artık sermaye değil, iş fikri ve ne yaptığın, ne yenilik getirdiğin, ne kadar hızlı çalıştığın önem taşıyor. Talebe yanıt vermek için de herkes gibi KOBİ'lerin de buna entegre olması önemli.

Dünya’da ve Türkiye’de KOBİ’ler, rekabet koşullarında güçlerini artırmak için Endüstri 4.0’a odaklanmalılar. KOBİ’lerin bu gelişen ve değişen modellere uyum sağlamaları için yeni çalışma şekillerine yatırım yapmaları gerekecek. Endüstri 4.0’a entegrasyon KOBİ’lere rekabet ve verimlilikte, şirketin büyümesinde, fon yaratmasında çok ciddi katkı sağlayacak.

Ekonomide yaşanan sıkıntılar gelecek planlarının ertelenmesine sebep olabilir ancak mücadeleden vazgeçmemeliyiz. Dünya, yapay zeka, bulut, Endüstri 4.0 konuşurken biz de bunun içinde yer almalıyız. Küresel anlamda değer üreten yapılara ihtiyacımız var.

KOBİ’lerin Endüstri 4.0 prensiplerini başarı ile uygulayabilmesi insan, teknoloji ve süreç unsurlarının tümünü göz önüne alan bir yaklaşımla mümkün ve uzun soluklu bir dönüşüm çabası gerektiriyor. Firmaların bu dönüşüm yolculuğuna çıkarken kendi sektör ve iş modellerine Endüstri 4.0’ın etkisini, yaratacağı fırsatları anlaması, dönüşümü tetikleyen teknolojileri yakından izlemesi ve buna göre yol haritalarını çıkarmaları gerekiyor.

Ekonomimizin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizi yeniçağa ayak uydurmaları için yönlendirmek ve geliştirmek zorundayız. Ülke olarak bu devrime ayak uydurmak için sanayimizi, özellikle de KOBİ’lerimizi hazırlamak, ilgili kurumları, mühendislerimizi ve tüm çalışanlarımızı bu doğrultuda eğitmek ve geliştirmek zorundayız.

Dijital dönüşüm ile birlikte şekillenen dijital ekonomi, dijitalleşen KOBİ’lerle büyüyecek. Değişime ayak uyduramayanlar gelecekte yer bulamayacaklar.

Şengül BÜYÜKDEMİR

TOP
error: İçerik korunuyor !!