KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm

Dijital dünyadaki hızlı değişimi takip etmenin tek yolu bu dünyaya adapte olmakla gerçekleşecektir. Kurumların bu dijital dönüşüm yolculuğunda mutlaka “kurumsal dijital stratejilerinin” olması ve kendilerini doğru konumlandırmaları gerekmektedir.

Adında “dijital” kelimesi geçmekle birlikte, dijital dönüşüm kavramı yalnızca bilgi teknolojileri departmanını ilgilendiren bir süreç değil, üretimden şirket içi iletişim verimliliğine, yönetimden insan kaynaklarına kadar şirketteki tüm birimleri ilgilendiren ve beraber hareket etmelerini gerektiren bir dizi kapsamlı yenilik demektir. Başka bir deyimle; dijital dönüşüm yalnızca teknolojik değişimleri ifade etmez. Her alanda yenilikçi davranabilme ve düşünebilme yeteneği de gerektirir.

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da bazı KOBİ’ler dijital dünyadaki gelişmeleri izliyor ama uyum sağlama konusunda geri kalıyor. Çünkü neye nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Bazıları ise güven eksikliği, yeni teknolojilere uyum sağlamada zorluk, nitelikli insan kaynağı eksikliği gibi nedenlerden dolayı değişime karşı duruyor.

Peki KOBİ’ler dijital dönüşüm çağında ayakta kalmak için neler yapabilirler?

Aslında; değişime ayak uydurmak KOBİ’ler için bir ihtiyaç durumundan çıkıp zorunluluk haline gelmiş durumda. Eğer büyümek ve rekabette geri kalmak istemiyorsanız dijitalleşmek zorundasınız.

Her şeyden önce, dijital dönüşüme ayak uydurmak isteyen KOBİ’ler öncelikle yönetimin desteğini almalı ve kararlı olmalılar. Teknolojik altyapılarını oluşturmalı ve modern pazarlama yöntemlerini kullanarak yeni müşteriler elde etmeliler. Dijital pazarlamaya ağırlık vermeli, mevcut müşterilerinin sürekliliği için memnuniyetini sağlamalı, tüm süreçlerini otomasyona bağlamalı, iş akışlarını hızlandırmalılar.

KOBİ’ler, bu alandaki gelişmeleri daha yakından takip ederek dijitalleşme konusunda bir strateji oluşturmalılar. İstihdam sağlarken dijital dönüşümü kavrayan ve ayak uydurabilecek personelle çalışmaları rekabetin önüne geçmelerini sağlayacaktır. Çalışanlar sürece ne kadar çok dahil edilirse, sonuç o kadar başarılı ve hızlı olur.

Dijital dönüşüm için yola çıkmaya karar veren KOBİ’lerin kurum içi değerlendirme yaparak kendi ihtiyaçlarına uygun bir yol haritası çıkarmaları gerekir. Hem zaman hem de maliyetleri düşünecek olursak KOBİ’lerin bu anlamda uzman bir iş ortağı ile yola çıkmaları önemlidir.

KOBİ’lerin dikkat etmesi gereken en önemli konu; bugün ihtiyaç duydukları iş akışı ve fonksiyonların, işletme büyüdükçe ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edebilmesi için ölçeklenebilir olmasıdır.

Dijitalleşmenin en kolay ve en düşük maliyetli yolu bulut iletişim platformlarını kullanmaktır. Ayrıca şu anki ihtiyacınız ve gelecekte ihtiyacınız olacak konfigürasyonu tasarlayabileceğiniz bir kurumsal iş yazılımı ile dijital ekonomiye uyumlu hale gelebilirsiniz.

Dijitalleşmeyle birlikte maliyetlerinizi azaltabilir, zamandan kazanabilir ve verimliliğinizi arttırabilirsiniz.

Dijital dönüşüm başlayıp biten değil, sürekliliği olan, uzun vadeli, zor bir süreçtir. Her zaman atılacak bir sonraki adım vardır. Dijital dönüşümde başarının sırrı ise çevik olmak, yeni koşullara ve beklentilere adaptasyon kapasitesidir.

Şengül Büyükdemir

TOP
error: İçerik korunuyor !!