KOBİ’ler Neden Bulut Tabanlı ERP Tercih Etmeli?

Küresel dünyada değişime ayak uydurmak KOBİ’ler için bir ihtiyaç durumundan çıkıp zorunluluk haline gelmiş durumda. Eğer KOBİ’ler büyümek ve rekabette geri kalmak istemiyorsa, tüm iş süreçlerini kontrol edilebilir bir yapıya geçirmeleri gereklidir. Bu da işletmelerin; planlama, bütçe, satınalma, üretim, bakım, depolama, maliyet, satış, sevkiyat, insan kaynakları gibi tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak izleyebilecekleri yönetişim uygulamaları ile mümkündür.

KOBİ’ler - özellikle de ERP’ye ilk kez yatırım yapacak olan firmalar- yeni bir iş yazılımı seçerken zorlu bir süreç yaşıyorlar. ERP yazılımlarının kendilerine tam olarak ne kazandıracağı, ne gibi faydalar sağlayacağı konusunda nitelikli bilgi sahibi değiller. Bu şekilde yola çıkıldığında KOBİ’ler yaptıkları yatırımdan bekledikleri verimi alamıyor ya da alınan ürünün sadece küçük bir bölümünü kullanıyor hatta daha proje hayata geçmeden vazgeçiyor.

Bir yazılımı seçme sürecine giren KOBİ’lerin bazı temel kriterleri dikkate alarak fayda-maliyet analizi yapmaları gerekir. ERP yazılımının şirketin tüm süreçlerini, departmanlarını ve fonksiyonlarını kapsayan bir proje olduğunun bilincinde olmaları ve bunu göz önüne alarak ihtiyaç ve hedeflerine uygun bir değerlendirme yapmaları önemlidir.

Yapılacak ERP yatırımının tüm bu hedeflere uyum sağlayacak esneklikte ve işletme eylem planını gerçekleştirirken beklentilere ve güncel teknolojik gerekliliklere cevap verebilecek nitelikte olup olmadığının bilinmesi gerekir.

Üst yönetim de dahil tüm personelin ERP kararını benimsemesi ve değişikliği kabul etmesi önemlidir. Çünkü yeni bir yazılım kararı, organizasyondaki birçok kişinin bu işe odaklanmasını, özveri göstermesini ve mesai ayırmasını gerektirir. Yeni bir IT sisteminin kabul edilmesi oranının, anahtar kullanıcıların da seçim sürecine dahil edilmesi ile arttığı gerçeği dikkate alınmalıdır. KOBİ bünyesinde yönetim ve anahtar kullanıcı olacak çalışanlardan bir grup oluşturulması, bu grubun kendi içlerinde yaptıkları ön çalışma neticesinde ihtiyaçları belirlemesi faydalı olur.

Yazılım, tüm birim ve yatırımları kapsayan, uzun vadeli diğer çözümlerle uyumlu olmalı. ERP yazılımının mobil ekipmanlarda kullanımı, web ve bulut teknolojisi kullanımı mutlaka araştırılmalı.

Bulut Tabanlı ERP, kullanıcıların web üzerinden Kurumsal Kaynak Planlama ( ERP ) yazılımına erişmesine hizmet sağlayan bir Yazılım’dır. Buluttan çalışan bir ERP sistemi, KOBİ'lerin ek donanım ve yazılım altyapıları elde etmek için gerekli olan önemli sermaye harcamalarından da kaçınabileceği anlamına gelir. Şirketin değişen ihtiyaçlarına göre ölçeklenen bulut kaynakları da yeni bir sistem kurmadan daha kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

Maliyet Avantajı

Günümüzde, bulut tabanlı ERP yazılımı, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için hızla popülerlik kazanmaktadır. Bu trendin en önemli nedeni, bulut tabanlı ERP'nin geleneksel şirket içi yazılımlara göre düşük maliyetli olmasıdır. İsterseniz aylık bedeller ile abonelik bazlı, isterseniz sunucunuzda kullanıcı sınırsız lisanslamaya sahip olabilirsiniz. Bulut Tabanlı ERP’de geleneksel yazılımlarda olduğu gibi tek seferlik sürekli lisans ücreti ve devam eden destek, eğitim gerekliliğinin getirdiği yüksek mali yükün olmaması ERP’ye başlama kolaylığı getirebilir.

Bulut Tabanlı ERP’de bugün ihtiyacınız olan ile yola çıkar, işinizin ve işletmenizin gelişen ihtiyaçlarına paralel olarak yeni fonksiyon ve modülleri yazılımınıza katarak yola devam edersiniz. Bulut sağlayıcısı güncellemeleri ve yükseltmeleri gerçekleştirdiği için uygulamaların desteklenme maliyeti azalır.

Kolay İmplementasyon ve Kullanıcı Dostu Arayüz

Aylar hatta yıllar süren klasik ERP implementasyon sürelerinin aksine, bulut tabanlı ERP’nin şirketinizde çalışır hale gelmesi için kısa bir eğitim yeterlidir. Sistem yöneticileri ve kullanıcılar aldıkları eğitim ve onlara verilen özel yetkilerle uygulamayı özelleştirebilirler. Bu da, KOBİ'ler için işletme maliyetinde önemli bir düşüşe dönüşür.

Bulut ERP, kullanıcı dostudur. Çalışanlar, yetki ve sorumluluklarına uygun olarak kişiselleştirilmiş ana sayfaları ile işletmenin gündemini izlerler, müdahil olurlar. İstediğiniz herhangi bir sayfada özel kodlama çalışmalarına ihtiyaç duymaksızın sayfalara alanlar ekleyebilir, yeni sayfalar oluşturabilir, alanların yerlerini değiştirebilir, görünmez kılabilir, salt okunur hale getirebilirsiniz. Benzer şekilde sistem menülerini de ihtiyaca göre özelleştirebilir, kısa sürede sistemde istediğiniz formatta tasarımlar yapabilirsiniz.

Her Yerden Erişim

Bulut Tabanlı ERP yazılımını geleneksel ERP sistemlerine göre daha üstün kılan bir diğer kritik faktör ise, bulutta depolanan verilerin her yerden erişilebilir olmasıdır. Yani, işletmelerin sabit donanım altyapıları ile sınırlı kalmaması nedeniyle başarılı iş operasyonları coğrafyadan bağımsız hale gelir. Bu, uzak ekipler için etkili işbirliğini destekleyebilir.

Kullanıcı ortamı veya cihazlarına, donanım ve yazılım kurulumu gerekmediğinden dolayı Bulut Tabanlı ERP sistemi avantajlarına çabuk ulaşım sağlanır ve bu yapı daha güvenli bir iş devamlılığı sağlar. Sisteme herhangi bir noktadan erişim sağlamak, şirketin coğrafi olarak genişlemesini sağlar, farklı konumlara donanım ve yazılım yatırımı yapma gereği kalmaz, gelişimi yüksek ve maliyeti düşük olmasını destekler.

Güvenli

Veriler bulut sunucularda depolanıp yedeklendiğinden, işletmelerin sunucularına saldırı veya hırsızlık, sabotaj veya doğal afetler yoluyla veri kaybı olasılığı hakkında endişelenmeleri ortadan kaldırır.

Daha Hızlı İletişim

Çalışanlar, iş ortakları, müşteriler her hangi bir program yüklemeye gerek kalmadan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon ile sisteme herhangi bir yerden güvenli bir biçimde erişilebildiğinden departmanlar arasında daha hızlı iletişim sağlar.

Bulut Tabanlı ERP olan Workcube Catalyst ile ilgili daha detaylı bilgi, sunum ve demo talepleri ve çok daha fazlası için iletişim sayfamızdaki bilgilerden bizlere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Şengül BÜYÜKDEMİR

TOP
error: İçerik korunuyor !!