Küresel İklim Krizine Yönelik Kurumsal Stratejiler

İklim değişikliği sınırları olmayan ve bununla mücadele etmek için tüm ülkelerin koordine çalışmasını gerektiren küresel bir mücadeledir.

İklim Değişikliği

Öncelikle insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak iklim değişikliği, dünya genelinde ortalama hava düzenlerinde uzun vadeli bir değişimdir. 1800'lerin ortasından beri insanlar karbondioksit ve diğer sera gazlarının havaya salınmasına katkıda bulunuyorlar. Bu, küresel sıcaklıkların yükselmesine ve iklimde uzun vadeli değişikliklere neden oluyor.

İklim değişikliği şu anda küresel ısınmanın bir sonucu olarak dünya genelinde gerçekleşiyor. Küresel ısınma, doğal gaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtların yanması nedeniyle gezegenin genel sıcaklığındaki bir artıştır. Bu malzemeleri yakmak, belirli gazları dünya atmosferine salar. Bu gazlar, atmosferdeki güneş ışınlarından gelen ısıyı yakalayarak dünyanın ortalama sıcaklığının yükselmesine neden olur.

Kısa süre önce yayınlanan bir raporda, insan kaynaklı iklim değişikliğinin resmi olarak tanınmasından bu yana 100 enerji şirketinin tüm endüstriyel emisyonların % 71'inden sorumlu olduğu tespit edildi. Ve bu sadece enerji sektörü değil… Rapor edilen rakamlara göre, ABD'deki ilk 15 yiyecek ve içecek şirketi her yıl yaklaşık 630 milyon mt sera gazı üretiyor. Yani sadece bu 15 şirket, Avustralya’dan daha büyük bir sera gazı yayıyor.

Neler Oluyor ve Neden?

İnsan faaliyeti iklim değişikliğinin temel nedenidir. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları, dünyanın iklimini yıllarca ve hatta yüzyıllarca etkilemeye devam edecektir. İnsanlar, atmosfere doğal süreçlerle giderilenden çok daha yüksek bir oranda karbondioksit ekleyerek, atmosferde gazın uzun ömürlü bir rezervine neden oluyor ve iklimi daha sıcak ve ılıman bir duruma getiriyor.

Gezegenin ısınması, yerel ve bölgesel iklimleri etkiliyor. İklim değişikliğinin etkileri ortalama sıcaklıkları ve hava düzenlerini öngörülemez hale getiriyor. Örneğin kurak bir bölgede, bu, ortalama sıcaklıklardan daha yüksek ve daha şiddetli veya uzun süreli kuraklıklar anlamına gelebilir. Ilıman bir bölgede, bir yıl çok yağmur yağdığı ve bir sonraki yıl çok az yağış olduğu anlamına gelebilir. Bu öngörülemeyen hava koşulları bu nedenle bitki yetiştirmeyi ve tarım alanlarını ılıman bölgelerde tutmayı zorlaştırabilir; çünkü çiftçilerin beklediği sıcaklıklar ve yağışlar artık güvenilemez. İklim değişikliği, daha sık ve daha yoğun kasırgalar, sel, sağanak ve kış fırtınaları gibi diğer zararlı hava olaylarıyla da ilişkilendirilmiştir.

Kutup bölgelerinde, iklim değişikliğiyle ilişkili ısınan küresel sıcaklıklar, buz tabakalarının ve buzulların mevsimden mevsime daha hızlı bir şekilde erimesi anlamına geliyor. Bu, gezegenin farklı bölgelerinde deniz seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunuyor. Deniz seviyesindeki bu yükseliş, artan sel ve erozyonun bir sonucu olarak kıyı şeridinde zarar veriyor.

İklim Değişikliğinin Sonuçları

İklim değişikliğinin çevresel, sosyal, politik ve ekonomik yansımaları vardır. Aşırı ve öngörülemeyen hava koşulları, su baskınları, kuraklıklar, hızlı kar erimesi ve yükselen deniz seviyeleri, ticari faaliyetler için başlıca iklim değişikliği zorlukları arasındadır ve küresel ticaret için doğrudan etkileri vardır. Gelişmekte olan ülkelerdeki şirketler özellikle savunmasızdır. İklim değişikliğinin tarım ve üretim operasyonları üzerinde domino etkisi olacaktır. Örneğin; tarımsal ürün arzı ve su kaynaklarının azalması, gıda arzının azalmasına ve gıda güvenliğine yönelik tehditlere, emtia fiyatlarında hızlı bir küresel artışa, sosyal ve politik huzursuzluğa, enflasyona ve nihayetinde ekonomik yavaşlamaya neden olabilir.

COVID-19 krizi bize salgın veya iklim değişikliğinden kaynaklanan sistematik risklerin küresel öneme sahip olduğunu ve hepimizi doğrudan etkileyebileceğini açıkça gösterdi.

Covid-19 salgını ile birlikte iklim değişikliği krizi ikinci plana atılmış gibi görünüyor ancak iklim değişikliğini tetikleyen karbon emisyonlarının hızlı bir şekilde önüne geçilmez ise Covid-19’a benzer salgın hastalıkların ortaya çıkışı da hızlanacak.

İklim krizi Covid-19 krizinden farklı olarak ne kısa bir süre içinde çözülebilecek, ne de etkileri kısa bir dönem ile sınırlı kalacak. Hem çevresel hem de sosyal pek çok farklı krizi beraberinde getirecek.

İklim değişikliğinin etkisi daha iyi anlaşılmadığı ve uygun çözümlere yönelik adımlar atılmadığı takdirde, işlerde daha önce hiç olmadığı gibi zorluklarla karşılaşılacak. Şirketler iklim değişikliğinin etkisini nasıl en aza indirebilir, risklerini nasıl azaltabilir, değişime nasıl ayak uydurabilir ve mevcut fırsatlardan nasıl faydalanabilir sorularının yanıtlarını bulmalı.

İklim değişikliğini kaçınılmaz bir faktör olarak kabul etmek ve uyum sağlama ihtiyacını kabul etmek, şirketler tarafından cesur kararlar vermeyi gerektirir. Şirketler, uyarlamanın maliyet kattığını bilmelidir ancak uyum eksikliği çok daha pahalıya mal olacaktır. Öyleyse iklim değişikliğini daha iyi anlamak ve çözüm yolları için kurumsal olarak ne tür bir katkı sağlanabilir üzerinde çalışmak gerekir.

İklim Değişikliği İşletmeleri Nasıl Etkileyecek?

- Aşırı Hava Koşullarına Bağlı Artan Risk

Şiddetli hava koşulları, iklim değişikliğinin işletmeler için riski artırmasının temel nedenidir. Bu artan risk, birçok şirket için sigorta maliyetlerini de artıracaktır.

- Kaynak Kullanılabilirliği ve Maliyetindeki Değişiklikler

Aşırı hava olayları, tedarik zincirlerini bozma potansiyeline sahip olup kaynakları ve malzemeleri işletmelerin daha zor elde etmesine neden olur. Şiddetli kuraklık ve hava durumu değişiklikleri, gıda, giyim ve diğer ürünler için kullanılan mahsul kıtlığına neden olabilir. Artan elektrik ve nakliye giderleri de taşınma mallarının maliyetini artırabilir. İklim değişikliğine bağlı ürünler üzerindeki yasal kısıtlamalar da maliyetleri artırabilir. Kaynak kıtlığı şirketleri, alternatif malzemeler kullanmaya ve daha fazla atık geri dönüşüme sevk edebilir.

- Talebi Değiştirme

İklim değiştikçe talep de değişecek. Örneğin; küresel sıcaklıklar arttıkça, kışlık kıyafetlere olan talep gibi ısıtma araçlarına olan talep de düşecek.

- Çalışma Koşulları

Sıcaklıklar arttıkça ve hava koşulları değiştikçe, bazı sektörlerde çalışma koşulları daha sert hale gelebilir. Özellikle dış mekanda fiziksel emek gerektiren işler daha zor olacak ve bu sektörlerde sağlık ve güvenlik riski artacak. Bu durum, bu sektörlerde maliyetleri artıracak.

- Düzenlemeleri Değiştirme

Kirliliğin azaltılması ve önlenmesine yönelik düzenlemeler ayrıca işletmeleri de önemli ölçüde etkileyecektir. Yüksek düzeyde emisyon üreten şirketler, tesislerini iyileştirmek ve geliştirmek için büyük miktarda fon yatırmak zorunda kalacaklar.

- Artan Kamu Baskısı

Her geçen yıl daha fazla tüketici, satın aldıkları ürünlerde sürdürülebilirliği ön planda tutuyor ve talebi daha çevre dostu ürünlere kaydırıyor. Şirketlerden ayrıca sosyal olarak sorumlu olmalarını, operasyonlarını daha çevre dostu hale getirmeleri veya çevre dostu kampanyalara bağışta bulunmak için adımlar atmalarını bekliyorlar.

İklim Değişikliğini Nasıl Önleyebiliriz?

İklim değişikliğinden ne yazık ki kaçınılamayacak. Ancak etkilerini azaltabilir ve sonuçlarına adapte olabiliriz; yani iklim değişikliğini yavaşlatmaya yardımcı olan küçük ve büyük ölçekli önlemlerin uygulanmasıyla mücadele edebiliriz.

Bazı şirketler bu konuda liderliği üstlenmiş durumdalar. Bu yılın başlarında, 1 milyar dolarlık bir değere ulaşan popüler ayakkabı şirketi Allbirds, 2019’da karbon nötr hale geleceğini açıkladı. Yarattığı karbon emisyonları için kendinden empoze edilen bir iç karbon vergisi, yani ayakkabı başına 0.10 dolar bir ücret talep edecek. Allbirds'ın iç karbon vergisinden elde edilen para, karbonu yakalayan ve depolayan ağaçların dikilmesi ve kirli fosil yakıt enerjisinin yerine rüzgar enerjisi santralleri inşa edilmesi gibi emisyon azaltıcı projeleri finanse edecek.

İklim değişikliği sadece çevresel bir sorundan çok daha fazlasıdır. Ayrıca gelecek yıllarda işletmeler üzerinde derin bir etkisi olacak. Geleceğin ikliminde başarılı olmak için şirketler uyum sağlamak zorunda kalacak. Devletler ve parlamentolar gibi iş dünyası liderleri de iklim acil durumu ilan etmeli!

İklim Değişikliğini Azaltmaya Yönelik Kurumsal Stratejiler

- Bir İklim Eylem Planı Geliştirin

Gezegen ve çevre üzerindeki etkisini azaltacak ve dolayısıyla iklim değişikliğini azaltmaya yardımcı olacak herhangi bir şirket için ilk adım, sera gazı emisyonlarını (GHG) ölçmektir . Bu amaçla, karbon ayak izi sertifikalı ve şirketlerin CO2 emisyonlarını ölçmelerine yardımcı olabilecek birçok özel kurum var.

Sera gazı emisyonları bilindiğinde, şirket faaliyetlerinden hangisinin en yüksek kirletici olduğunu görmek için analiz edilmelidir. Bu analiz yapıldıktan sonra, şirketler emisyonları azaltmaya yönelik çözümleri düşünmeye başlayabilir.

- Enerji Tüketimini Azaltmak

Ofislerdeki ışıkları akşamları kapatarak, ısıtıcı veya klimayı hafifçe indirerek kullanılmadığı zamanlarda fişleri çekerek şirketler günlük rutin işlemlere daha fazla dikkat edip enerji tüketimini ve dolayısıyla iklim üzerindeki etkilerini biraz azaltabilirler.

- Yenilenebilir Enerjileri Kullanmak

Bugün, giderek daha fazla sayıda kurum yenilenebilir enerji kullanıyor. Fosil yakıtlardan kaçınmak karbon ayak izinizi önemli ölçüde azaltır.

- Enerji Verimliliği

İşletmelerin kendi sistemlerine dahil etmeleri gereken ilk şey, enerji verimliliğidir. Elektrik, ısıtma ve soğutma tüm geleneksel karbon emisyonu kaynaklarıdır. Enerji verimliliğini artırmak, karbon veriminizi düşürmenin mükemmel bir yoludur.

- İklimsel Akıllı Politikaları Destekleyin

Şirketler genellikle işlerini siyasallaştırmaktan kaçınmaya çalışır, ancak iklim değişikliği söz konusu olduğunda, şirketlerin emisyonları azaltmak için aktif olarak çalışan politikaları ve politikacıları ve kampanyaları desteklemesi önemlidir.

- Atıkları Azaltmak

Karbon ayak izinizi azaltmanın bir başka yolu da yaratılan atık miktarını azaltmaktır. Büyük bir şirketin endüstriyel atıkları veya küçük bir KOBİ'nin kağıt atıkları olsun, tüm şirketler atık üretir.

Kahve makinesindeki atılabilir bardaklardan, karıştırıcılardan ve kapsüllerden kaçınmak, baskı sayısını azaltmak, kağıtları taslak olarak yeniden kullanmak, atıkları doğru şekilde geri dönüşüm için sıralamak iş dünyası, çalışanlar ve girişimciler için küçük ama önemli adımlardır.

Ayrıca, arızalandığında araçları yenileriyle değiştirmek yerine onarmak için ekipmanı doğru kullanmak da önemlidir.

- Atıkların İmhası

Şirketler her yıl tonlarca atık döküyor. Bu atıkların çoğu zehirli maddeler taşıyor ve aynı zamanda sera gazı da yayıyor. Bir şirket olarak, katı atık imha politikalarını uygulayarak bu emisyonları kontrol edebilirsiniz. Verimli atık nötralizasyonu, organik maddenin kompost haline getirilmesi ve mümkün olan yerlerde malzemelerin tekrar kullanılması toksik atık üretiminizi en aza indirmenin etkili bir yoludur.

- Geri Dönüşüm

Küçük şeyler önemlidir ve atıkları iyi bir şekilde kullanmak, aynı zamanda minimum çevresel zararı verirken, mümkün olduğunca az içerik harcadığımızdan emin olmanın değerli bir yoludur.

- Çalışanlarınızın Taşımacılığını Optimize Etmek

Ulaşım, sera gazı emisyonlarının en büyük nedenlerinden biridir. Çalışanları toplu taşıma ya da elektrikli araç kullanmaya teşvik etmek, dolaylı CO2 emisyonlarını ve dolayısıyla iklim değişikliği üzerindeki etkilerini önemli ölçüde azaltabilir.

- Daha Yeşil Altyapı Ve Ekipman Seçimi

Daha çevre dostu altyapı ve ekipman seçmek de mümkündür. Bu sayede şirketler çalışanlarının araçlarını en son çevre standartlarına göre yenilemek için hibrit ve hatta elektrikli araç filosu kurabilir, geri dönüşümlü kağıt kullanmayı tercih edebilir. Şirketler yeni yazıcılar, klimalar, dizüstü bilgisayarlar, ekranlar, ampuller veya ofis malzemeleri satın alma ihtiyacı duyduğunda, her zaman en verimli olanları ve sürdürülebilir olanları satın alabilirler.

- Bir Farkındalık Kültürü Oluşturun

Bir ekonomik ajan olarak, bir şirket aynı zamanda çalışanlarında, paydaşlarında ve tüketicilerinde farkındalık yaratmada rol oynar. Kurum içi yarışmalar düzenlemek, çalışanları mobilize etmek ve farkındalığı artırmak için kampanyalar yapılmasına olanak sağlamak… Bu küçük hareketler, kademeli olarak bireylerin evlerindeki bireylerden arkadaşlarına kadar aktardıkları en iyi uygulamalar için zemin oluşturur.

- Çevre Dostu Çalışma Yöntemlerini Teşvik Etmek

Bazı çalışma modları diğerlerinden daha ekolojiktir: örneğin, telekomünikasyonun birçok ekolojik avantajı vardır. Ayrıca, belirli müşterilerle yapılan toplantılar için araba ile seyahat eden çalışanların kaçınmasını sağlayan video konferanslar da düşünülebilir.

İnternet de önemli bir çevresel etkiye sahip olmasına rağmen, kağıt işleri bilgisayar işlerinden daha fazla çevresel etkiye sahiptir. Bazen, şirketin tamamını yalnızca bir departmanı ilgilendiren bir e-postaya kopyalamaktan kaçınmak, birçok CO2 emisyonunu azaltabilir.

- Bulut Teknolojilerini Kullanmak

Bulut bilişim, günümüzde şirketler için bir olmazsa olmaz haline geldi. Bulut teknolojisi, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği demektir. Bulut teknolojisi, işletmenizde yalnızca alan kazandırmak ve esneklik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda donanımı ve üretimi, ayrıca her ikisiyle birlikte gelen emisyonları da azaltır.

Yararlanılan Kaynaklar

https://www.investopedia.com/financial-edge/0210/7-ways-climate-change-affects-companies.aspx

https://www.forbes.com/sites/simonmainwaring/2018/10/25/why-and-how-business-must-tackle-climate-change-now/#58d5ee014712

https://e-csr.net/actions-companies-climate-change-environment-sustainability-16379/

TOP
error: İçerik korunuyor !!