Sistem Entegrasyonu

Teknolojinin hızla gelişmesi, bilgi işlem yapıları içinde, birçok bileşenin bir arada çalışması zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Sistem entegrasyonu, birbirinden bağımsız çalışan birden fazla sistemin bir araya getirilerek tek bir sistem olarak çalışmalarını sağlamaktır. Sistem entegrasyonu ile uygulama, veritabanı ve kritik sistemlerin aralarında gerçek zamanlı ve işlem bazlı veri iletimi sağlanarak verimlilik arttırılmakta, maliyet düşmekte ve üretken bir altyapı ortaya çıkmaktadır.

Sistemlerin işlevselliğini arttırabilmek için birçok alt sistemin birbiri ile entegre olmaları gerekmektedir. Sistem entegrasyonu bu yüzden mevcut birçok sistemin birbirleri ile entegrasyonunu içerir. Bugünün dünyasında sistem entegrasyon mühendislerinin rolü daha da önemli hale gelmektedir. Sistemler artık tasarlanırken kendi içlerinde çalışıp diğer sistemlerle de entegre olacak şekilde geliştirilmektedir.

KOBİ Bilgi Teknolojileri, bilgi teknolojileri altyapılarının etkin ve doğru kullanılabilmesi için gerekli sistem entegrasyonu projelerini, deneyimli proje ekibi ile gereksinimlere özel, minimum maliyetler ve minimum risk ile gerçekleştirmektedir. KOBİ BT, sistem entegrasyonunu, gerçekleştirdiği analitik çalışmaları ile desteklemekte ve süreçleri dünya standartlarında planlamaya ve uygulamaya almaktadır. Bu anlamda baştan sona planlama, dizayn, projelendirme, kurulum, entegrasyon, test, devreye alma ve işletme süreçlerini yönetip uygulamaktadır.

TOP
error: İçerik korunuyor !!