Tarımın Dijital Devrimi

Çağdaş tarım alanında mahsul yönetiminde hassasiyet, başarı ve sürdürülebilirlik için belirleyici bir faktör haline geliyor. Tarımsal değişkenlerin titiz ve ayrıntılı kontrolü, üreticilerin yalnızca üretimi maksimuma çıkarmalarına değil aynı zamanda kaynakları daha verimli kullanmalarına, israfı azaltmalarına ve çevresel etkileri en aza indirmelerine olanak tanır. Teknoloji ve inovasyonla desteklenen bu hassasiyet, tarımdaki mevcut ve gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek, uzun vadeli karlılık ve sürdürülebilirliği sağlamak için hayati öneme sahiptir.

Tarladan Akıl Telefona

Dijital tarım sadece geçici bir trend değil; tarıma nasıl yaklaşıldığı konusunda bir devrimi temsil ediyor. Çiftçiler, ileri teknolojilerin tarımsal süreçlere entegre edilmesiyle, ürünleri hakkında daha detaylı ve doğru bilgiler elde ederek daha bilinçli kararlar almalarına ve kaynakları daha verimli kullanmalarına olanak tanıyor.

Mahsulünüzü herhangi bir mobil cihazdan, tabletten veya bilgisayardan kontrol edip denetleyebildiğinizi, gerçek zamanlı olarak veriye dayalı kararlar alabildiğinizi ve hepsinden önemlisi, gübreleme ve otomatik sulama işlemlerini sizin için gerçekleştiren bir sisteme sahip olduğunuzu düşünün.

2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %40 artarak 9,6 milyar kişiye ulaşması bekleniyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), hızla artan bu nüfusu beslemek için tarım endüstrisinin yalnızca %5 daha fazla arazi kullanabildiği halde %70 daha fazla gıda üretmesi gerekeceğini öngörüyor. Bu, hemen hemen aynı tarımsal yüzey alanında yılda yaklaşık 1 milyar ton daha fazla buğday, pirinç ve diğer tahıl ve 200 milyon ton daha fazla canlı hayvan anlamına geliyor.

Bu, küresel tarım endüstrisi için göz korkutucu bir zorluk teşkil ediyor. Tarıma uygun arazilerin çoğunda zaten tarım yapıldığı için bu büyümenin daha yüksek verimden kaynaklanması gerekiyor.

Dijital tarım devrimi, dünyayı sürdürülebilir bir şekilde besleme sorununa çözümler sunabilir.

Dünya Çapında Tarım Dijitalleşiyor

Küresel gıda talebi arttıkça çiftçilerin ürünlerini daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yetiştirmeleri gerekiyor ve bunun için de verimlerini sürdürülebilir bir şekilde artırmaya yardımcı olacak yeniliklere acilen ihtiyaç duyuyorlar. Bu, yüksek kaliteli, eyleme geçirilebilir veriler ve bu öngörüleri uygulamaya koyacak araçlar anlamına gelir. Dijital tarımın yardımcı olabileceği yer burasıdır.

Dijital Tarım Nedir?

Dijital Tarım, dijital teknolojinin tarımda kullanılmasını ifade eder. Dijital tarım, mahsul verimini artırmak, üretkenliği ve kârlılığı artırmak ve/veya yaşam akışını yönetmek amacıyla dijital araçların ve teknolojilerin (AgTech olarak da bilinir) kullanımını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Örneğin bir çiftçi, bir mahsulün satılacağı uygun fiyatı anlamak için bir pazarlama uygulaması kullanabilir veya belirli bir mahsulü ekmek için en iyi zamanı belirlemek amacıyla hava durumunu takip etmek üzere bir uygulama kullanabilir.

Dijital tarım; verileri dijital olarak toplayan, saklayan, analiz eden ve ileten araçları içerir. Veriler; sensörler, uydu ve drone gibi yeni nesil teknolojiler kullanılarak toplanır. Toplanan veriler çeşitli algoritmalar ile yorumlanarak mobil uygulamalar aracılığıyla çiftçilere iletilmektedir. Çiftçiler bu bilgiyi verimlerini artırmak ve girdi maliyetlerini azaltmak için kullanırlar.

Dijital Teknolojiler İle Tarımın Yükselişi

Teknoloji, iklim değişikliğiyle mücadeleden büyüyen nüfusu beslemeye kadar tüm bu zorlukları etkileme potansiyeline sahip.

Dijital teknolojiler gıda sistemlerindeki iyileştirmeleri hızlandırırken çevresel etkileri de azaltır. Küçük çiftçiler ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), dijital tarım teknolojilerini benimseyerek üretkenliği, kaliteyi, işletme yönetimi uygulamalarını, gelirleri ve dayanıklılığı artırmak için verilere, uzmanlığa, finansmana, girdilere ve diğer kaynaklara hazır erişim elde edebilir.

Doğru araçlar büyük fark yaratır. Bu durum özellikle çiftçilerin, değişen hava koşulları, çevresel koşullar, tüketici talepleri ve sayısız diğer faktörlerle sürekli gelişen bir ortamda ilerlemek zorunda olduğu tarım için geçerlidir. Çiftçilerin tarlalarında olup bitenler hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olarak sürdürülebilir hasat sağlamak için çiftliklerin, çiftçi zamanının ve girdilerin daha iyi kullanılmasını sağlayabilir.

Nesnelerin interneti (IoT) ve bulut veri depolamanın yapay zeka ile birleşimi, uydu ve hava durumu teknolojisindeki gelişmeler, tarla düzeyinde tarım uygulamalarını dönüştürmenin yanı sıra gıda üretimi ve dağıtımını da optimize eder. Yeni teknolojilerin bu kombinasyonu, tarımın hızla dijitalleşmesini kolaylaştırıyor.

Dijital tarımın temelinde, büyük ölçekte daha fazla verinin toplanmasını sağlayan veri ve nesnelerin interneti yer alıyor. Bu veri noktaları bir araya gelerek sürdürülebilirlik, mahsul yönetimi ve saha testleri ile ilgili daha fazla yanıtın ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilecek dijital bir bilgi çerçevesi oluşturuyor.

Günümüzde dijital tarım uygulamaları hem küçük hem de geniş arazili çiftliklerde sonsuz ve ölçeklenebilir niteliktedir. Bulut depolama ve yapay zeka, veri silolarını ortadan kaldırıyor. Potansiyel olarak daha önce erişilemeyen bilgilerin herkes tarafından her yerde erişilebilir olmasını sağlıyor ve tarımsal saha deneme araştırmalarının , mahsul besin yönetiminin ve sürdürülebilirlik etki değerlendirmelerinin kapsamını en üst düzeye çıkarıyor.

Dijital Tarımın Geleceği

Dijital tarım yalnızca çiftçilerin tarım yapma biçimini değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda tarımsal işletme değer zincirinin her parçasını temelden dönüştürecek.

Bununla birlikte, dijital tarım sadece hassas tarımla ilgili değildir; dijital devrim, sahadaki kaynaktan talebin ölçülmesi ve dağıtımın son müşteri deneyimine kadar tüm tarımsal değer zincirinin çalışma şeklini değiştirmektedir.

Sektör giderek dijitalleştikçe, yeni teknolojilerin yeni düşünme ve çalışma biçimlerine olanak tanıdığı hemen hemen her sektörde olduğu gibi kaçınılmaz olarak sorunlar da beraberinde gelecektir.

Dijital tarım ve büyük veri yalnızca üreticinin satın alma davranışını etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda tohum ve zirai ilaç şirketlerinin ürünleri pazarlama, fiyatlandırma ve satma şeklini de değiştirecek; daha ayrıntılı veriler, çok daha hassas planlama, sevkiyat ve temel müşteri ihtiyaçlarının anlaşılmasını sağlayacak.

Faaliyetlerinin tüm kapsamına ilişkin daha ayrıntılı bilgi, tarım ve gıda üretimiyle ilgilenen kuruluşların Ar-Ge kanallarını seçme ve bunlara yatırım yapma, ürünleri üretme ve dağıtma ve kredi ve finansal riskleri yönetme biçimlerinde de devrim yaratacak.

Veri devrimi aynı zamanda gıda israfının azaltılmasına da yardımcı olabilir. FAO'ya göre, her yıl dünyada insan tüketimi için üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri (yaklaşık 1,3 milyar ton) israf ediliyor. Dijital raflardaki ve akıllı depolardaki artış, distribütörlerin talepteki değişikliklere daha iyi tepki verebilmesi anlamına geliyor. Sürücüsüz araçlar ve dronlar gibi yeni akıllı ulaşım sistemleri, gıdanın çiftlikten sofraya çok daha esnek bir şekilde dağıtılması olasılığını sunuyor. Kısacası dijital tarımdan ne kadar çok veri elde edilirse, iş stratejileri, ürün tasarımları, müşteri tercihleri ve hatta organizasyon yapıları da o kadar değişecektir.

Dijital tarımın faydaları ikna edici olsa da önemli zorluklarla da karşılaşmıştır. Örneğin, yazılım kullanmanın zorluğu, veri kullanımıyla ilgili endişeler, farklı ve özel veri formatları ve net olmayan yatırım getirisi… Çiftçinin verilerine kimin erişebileceği ve bu verilerle ne yapacakları konusunda da belirsizlik mevcut. Daha ilerici çiftçiler, özel verilerinin potansiyel olarak yanlış ellere geçebileceğinin ve kendilerine karşı kullanılabileceğinin farkındadır.

Sonuç olarak, tarım işletmeleri dijital tarım ekipmanı ve yazılımından anında, somut sonuçlar elde etmekte sıklıkla zorluk çekiyor ve bu da umut vaat eden yeni teknoloji ve tekniklerin bazılarının benimsenmesini yavaşlatıyor.

En büyük sorunlardan biri verilerin toplanması ve standartlaştırılması olmuştur ve bu da tüm paydaş gruplarında benimsenmeyi zorlaştırmıştır.

Halihazırda veri toplamayı ve gerekli ölçekte uyumlaştırmayı engelleyen güvensizliği ortadan kaldırmak için sektörde tartışılan seçeneklerden biri, tarafsız bir veri paylaşım toplayıcısının oluşturulmasıdır.

TOP